EALL Chinese Language Program Coaching Teams


Our proud instructors (from left to right): Hong Yan, Han Yan, Hui Yu, Bei Yang, Hongming Zhang, Weihua Zhu, Shuxiang You, and Fang Yan